Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Chupa Chups Sticky Monsters Winter Battle”

Campanie promoţională pentru consumatori

Perioada de desfăşurare a campaniei: 14.12.2015 – 4.01.2016SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională „ Chupa Chups Sticky Monsters Winter Battle” (denumită în continuare „Campania promoțională”) este organizată de agenţia de publicitate Ilyan UK Ltd, cu sediul în Unit 3/11, Chelsea Harbour, Harbour Yard, SW10 0XD, London, UK, denumită în continuare „Organizator”.


Beneficiarul campaniei promoțională este SC Alka Trading CO SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Straulesti, Nr 76-78, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului, cu numarul J40/3356/1997, cod unic de inregistrate RO9415443, denumită în continuare „Beneficiarul”.


Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, prin prezentare pe site-ul http://www.chupachups.ro.SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoțională este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă și se va desfășura conform prezentului Regulament Oficial, care este obligatoriu pentru toți participanții.


SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoțională este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 14.12.2015, ora 12:00 – 04.01.2016, ora 23.59 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), pe http://www.chupachups.ro.


SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta Campanie promoțională pot participa persoane fizice, cu vârsta de minim 14 ani împliniți până la data începerii Campaniei (14.12.2015), cetățeni români, cu domiciliul în România care, prin decizia de a participa la prezenta Campanie promoțională, acceptă condițiile prezentului Regulament Oficial.


Persoanele cu vârsta sub 14 ani pot participa la prezenta Campanie numai prin intermediul reprezentantului legal. În cazul acestora, validarea se va putea face pe baza de BI/CI al/a părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal al acestuia şi pe baza certificatului de naştere.

Nu pot participa la această Campanie promoțională angajații, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului, ai Agenției și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Campaniei promoționale, precum și rudele de gradul I ale acestora.


Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala.

Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia „Chupa Chups” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Pentru a participa la prezenta Campanie promoțională, desfășurată pe http://www.chupachups.ro, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să acceseze, în Perioada Campaniei, site-ul http://www.chupachups.ro;

b) să își creeze un cont de utilizator în formularul de înscriere al aplicației cu următoarele date personale: nume, prenume, adresa de e-mail validă;

c) să aleagă între cele 2 echipe: SWEETIE MONSTERS sau GANGSTA MONSTERS;

d) să aleagă un Sticky Monster care să ii reprezinte din echipa respectivă;

e) să aleagă un adversar oarecare dintre actualii participanți, să invite un prieten să joace împotriva lui sau să joace împotriva lui Chuck;

f) să joace, strângând puncte pentru echipa pe care a ales-o astfel încât această echipă să fie cea câștigătoare. Echipa câștigătoare va fi cea care acumulează cele mai multe puncte la finalul  campaniei, respectiv în data de 4.01.2016. La final toți utilizatorii ce au făcut parte din echipa câștigătoare vor intra într-o tragere la sorți pentru a câștiga Marele Premiu - o DRONĂ.

g) vor intra în extragerea pentru premiile mici (mânuși pentru touchscreen și boxe portabile) doar utilizatorii care s-au înregistrat cu succes și au obținut un minim de 5 puncte, respectiv 5 bătălii câștigate (1 bătălie câștigată). Nu va fi luat în considerare numărul de jocuri jucate.


Toți participanții ce vor obține cel puțin 5 puncte vor intra în extragerea pentru premiile mici (75 perechi de mânuși pentru touchscreen și 75 mini boxe portabile).


Participanții își pot alege echipa o singură dată, la început, în etapa de înregistrare. Utilizatorii nu își pot schimba echipa pe parcursul jocului, nici înainte de a începe o nouă bătălie. Până la finalul jocului utilizatorii vor acumula puncte pentru echipa pe care au ales-o încercând să câștige și astfel să intre în extragerea pentru Marele Premiu.

Participantii care nu fac parte din echipa câștigatoare vor intra oricum în extagerea pentru premiile saptămânale, dacă au acumulat minim 5 puncte.


Orice participant poate juca un număr nelimitat de jocuri pe zi.

Participanții pot contoriza scorul echipei lor in contul personal de utilizator, iar în data de 4.01.2016 vor afla dacă fac parte sau nu din echipa câștigătoare.


SECTIUNEA 6. TRAGEREA LA SORTI

Tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor se va efectua in data de 5.01.2016, cu ajutorul unui programului de extragere al aplicației, dupa urmatoarea planificare:

  • Extragerea nr. 1: toti cei inscrisi in concurs in saptamana 14-21 decembrie 2015 care au acumulat minim 5 puncte; se vor extragere 25 de castigatori ai unei perechi de manusi pentru tochscreen si 25 de castigatori ai unei boxe portabile; se vor extrage 3 rezerve pentru fiecare premiu;

  • Extragerea nr. 2: toti cei inscrisi in concurs in saptamana 22-29 decembrie 2015 care au acumulat minim 5 puncte; se vor extragere 25 de castigatori ai unei perechi de manusi pentru tochscreen si 25 de castigatori ai unei boxe portabile; se vor extrage 3 rezerve pentru fiecare premiu;

  • Extragerea nr. 3: toti cei inscrisi in concurs in saptamana 30 decembrie 2015 – 4 ianuarie 2016 care au acumulat minim 5 puncte; se vor extragere 25 de castigatori ai unei perechi de manusi pentru tochscreen si 25 de castigatori ai unei boxe portabile; se vor extrage 3 rezerve pentru fiecare premiu;

  • Extragerea nr. 4: toți utilizatorii ce au făcut parte din echipa câștigătoare (echipa care a acumulat cele mai multe puncte) din perioada de concurs 14 decembrie 2015 - 4 ianuarie 2016, vor intra într-o tragere la sorți pentru a câștiga Marele Premiu – o DRONĂ; se vor extragere 3 rezerve;


Daca unul sau mai multi participanti au castigat 1 premiu saptamanal, acestia nu mai pot castiga un alt premiu saptamanal. Toti participantii, indiferent de premiile saptamale castigate, vor participa la extragerea pentru Marele Premiu, daca indeplinesc conditiile participarii de la Sectiunea 5.


SECŢIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALEBeneficiarul, SC Alka Trading CO SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Straulesti, Nr 76-78, Sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului, cu numarul J40/3356/1997, cod unic de inregistrate RO9415443 va acorda prin tragere la sorți în data de 5.01.2016, următoarele premii: 75 perchi de mânuși pentru touchscreen, 75 boxe portabile și Marele Premiu - o DRONĂ, participantilor care respectă condițiile descrise mai sus.Tip premiu

Număr total de premii

(buc.)

Valoarea individuală (RON, cu TVA inclus)

Valoarea totală (RON, cu TVA inclus)

Premii acordate prin trageri la sorți

Mânuși pentru touchscreen

75

17,36

1302

Mini boxe portabile

75

25

1875

Dronă

1

1203

1203

Valoarea totala a premiilor este 4380 RON, TVA inclus.SECTIUNEA 8. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Câştigătorii premiilor vor fi contactaţi de către un reprezentant al Organizatorului la adresa de mail/numărul de telefon cu care s-au înscris în Campania promoțională şi cu care au câştigat şi vor fi informaţi în legătură cu premiul câştigat şi procedura de validare.

Participantii la Campania promotionala trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in Sectiunile 4 si 5.

Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  • sa poata raspunde in termen de 5 zile calendaristice de la data anunțării sale ca si castigator;

  • in momentul contactarii sa declare nume, prenume, telefon si adresa completa;

  • sa expedieze prin mesaj privat pe pagina de Facebook Chupa Chups sau email la adresa de email indicata de Organizator in momentul contactarii, o copie a unui act de identitate, iar dacă este minor copie CI a tutorelui legal și copie de pe certificatul de naștere.  Acesta trebuie trimis in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice.

In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.

Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorilor, acestia nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. In cazul in care premiul nu poate ajunge la castigatori din motive independente de vointa Organizatorului, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

Premiile vor fi expediate prin intermediul unei firme de curierat la adresa de livrare declarata de castigatori. In cazul premiului cel mare, castigatorul va trebui sa semneze procesul verbal de predare-primire trimis prin firma de curierat.

SECŢIUNEA 9. RĂSPUNDEREA


Organizatorul nu îşi asumă răspunderea şi nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiilor nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei promoționale va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial şi prezintă documentele corespunzătoare. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestora.


Organizatorul Campaniei prmoționale va acorda premii numai participanţilor care au luat parte la Campania promoțională conform termenilor și condițiilor acesteia şi care sunt validaţi conform mecanismului descris în Secţiunea 6, în calitate de câștigători.


În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul/Beneficiarul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator/Beneficiar în legătură cu acesta.


Organizatorul şi/sau Beneficiarul este îndreptăţit/ă să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei promotionale şi/sau a Organizatorului/Beneficiarul ori costurile aferente acestei campanii. Organizatorul şi Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanţilor orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei promoționale. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioadă a Campaniei şi, implicit, acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECŢIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul, în vederea desfăşurării Campaniei promoționale, prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la această promoţie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 5273. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin acest Regulament Oficial, persoanele înscrise şi câştigătorii premiilor Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii. Organizatorul şi Beneficiarul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanţilor. La cererea expresă a participantului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite Organizatorului pe adresa Ilyan UK Ltd, cu sediul in Bucuresti, strada Gheorghe Lazăr, Nr 5B, etaj 3, Sector 1, Romania, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Codul numeric personal, precum şi Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câştigătorilor, conform obligaţiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaraţiei 205 - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsă în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).


Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către adresa Ilyan UK Ltd, cu sediul in Bucuresti, strada Gheorghe Lazăr, Nr 5B, etaj 3, Sector 1, Romania. Dincolo de dreptul de a utiliza datele și pozele furnizate de participanți conform prezentului Regulament Oficial, Organizatorul le poate solicita participanţilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele lor şi oraşul de domiciliu. Participanţii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. În cazul în care participanţii vor dori să îsi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaraţie scrisă semnată de aceştia.


SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE

Beneficiarul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Organizatorul și Beneficiarul nu sunt răspunzători de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câştigătoare, cu excepţia celor prevăzute de lege exclusiv în sarcina acestuia.


SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.


În intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

b)  avarierea sistemului informatic de stocare a datelor şi acordare a premiilor;

d)  tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

e)  orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.


Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Codul Civil. În cazul în care invocă forţă majoră sau apariția unui caz obiectiv de imposibilitate de neexecutare, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia situației respective.


Campania promoțională mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.  


SECŢIUNEA 13. LITIGII


Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.


Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: Ilyan UK Ltd, cu sediul în in Bucuresti, strada Gheorghe Lazăr, Nr 5B, etaj 3, Sector 1, Romania, până pe data de 25.01.2016 inclusiv (data după care reclamațiile nu vor mai fi luate în considerare). Eventualele reclamații înregistrate în termenul prevăzut de acest paragraf se soluționează de către o comisie din [2] membri desemnați de Organizator, în termen de maxim 24 de ore de la primirea acesteia, rezultatul deliberării fiind trimis la adresa cu care participantul s-a inscris în Campania promoțională.


SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie promoțională participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul de participare/desfăşurare al campaniei promoţionale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe pagina de Facebook Chupa Chups (https://www.facebook.com/Chupa-Chups-131573216901566/) și pe site-ul http://www.chupachups.ro sau printr-o solicitare scrisă către Ilyan UK Ltd in Bucuresti, strada Gheorghe Lazăr, Nr 5B, etaj 3, Sector 1, Romania.


Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia vor fi anunţate public de Organizator pe pagina de Facebook Chupa Chups Romania https://www.facebook.com/Chupa-Chups-131573216901566/ și pe site-ul http://www.chupachups.ro.


Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 şi a fost semnat în 3 exemplare originale, astăzi 14.12.2015, data autentificării de către Notarul Public.