ilyan.com
Правила

Раздел 1:
Обща информация:

1.1. Организатор на играта и администратор на личните данни, които се предоставят, е "Интерфудс България" ЕАД.

1.2. Тийзърът на играта "Chupa Records” се провежда в Република България.

1.3. Тийзърът на играта се провежда в периода: 08 април - 14 април 2016 година включително, на сайта: www.chupachups.bg

Раздел 2:
Правила за участие в тийзъра на играта "Chupa Records”.

2.1. Регистрацията в уебсайта позволява спечелване на бонус кредити преди старта на онлайн играта "Chupa Records" (наричана накратко "Играта"). С тях след старта на Играта на 15.04.2016 година ще може да участвате в игрите и да се включите в томбола за награди.

2.2. Участието в Играта е ограничено и е само за участници, навършили 18 години. Участници под 18-годишна възраст могат да вземат участие само с разрешение от легално представляващите ги хора. Участниците са отговорни за собственото си информиране относно официалните правила за участие, качени на сайта: www.chupachups.bg

2.3. Право да участват в Играта имат всички физически лица, които имат гражданство и постоянно пребивават в България.

2.4. Служителите на Организатора и членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора сребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"), нямат право на участие.

Раздел 3:
Механизъм

3.1. За да спечелят бонус кредити за участие в играта “Chupa Records”, която ще стартира на 15.04.2016 година, участниците трябва да са се регистрирали успешно на www.chupachups.bg

3.2 Бонус кредитите са 3 (три).

Раздел 4:
Лична информация и права

4.1 Участниците в Играта приемат включването на предоставените от тях лични данни по време на нея (за по кратко наричани "данни") в базата данни на организатора с цел оценяване на играта и доставка на наградите. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани, както гласи Закона за защита на личните данни.

Всички лични данни, предоставени от участниците по време на Играта, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелените от тях награди. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Раздел 5:
Общи условия

5.1 Организаторът запазва правото си преждевременно да съкрати, отложи или отмени Играта или да промени нейните правила и условия за участие при форсмажорни обстоятелства или други обективни причини. Организаторът също така запазва правото си да променя и/или да заменя наградите с други такива на еквивалентна стойност.

5.2 Организаторът запазва правото си да прецени дали всички условия за участие в Играта и за спечелването на наградите са спазени коректно по време на състезанието и на Играта. Организаторът не се обвързва с изпълнението на други отговорности, освен споменатите тук и участниците нямат право да предявяват претенции.